THỜI KHÓA BIỂU

TKB tuần 1 (từ 21/8/2017)  xem tại đây; TKB tuần 2 (từ 28/8/2017)  xem tại đây; TKB tuần 3 (từ 4/9/2017)  xem tại đây; TKB tuần 4 (từ 11/9/2017)  xem tại đây; TKB tuần 5 (từ 18/9/2017)  xem tại đây; TKB tuần 6 (từ 25/9/2017)  xem tại đây; TKB tuần 7 (từ 2/10/2017)  xem tại đây; TKB tuần 8 (từ 9/10/2017)  xem tại đây; TKB tuần 9 (từ 16/10/2017)  xem tại đây

Cơ cấu tổ Sinh - CN - TB - NPT

Cơ cấu tổ Sinh - CN - TB - NPT

Đăng lúc: 19-10-2014 06:47:17 PM | Đã xem: 1100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức , Tổ chuyên môn , Tổ sinh - công nghệ - Thiết bị - NPT

Cơ cấu tổ Lý - Hóa - TD

Cơ cấu tổ Lý - Hóa - TD

Đăng lúc: 19-10-2014 06:38:50 PM | Đã xem: 1058 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức , Tổ chuyên môn , Tổ lý - hóa - thể dục

Cơ cấu tổ Ngoại Ngữ - Tin

Cơ cấu tổ Ngoại Ngữ - Tin

Đăng lúc: 19-10-2014 06:28:57 PM | Đã xem: 1079 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức , Tổ chuyên môn , Tổ ngoại ngữ - tin

Cơ cấu tổ Sử - Địa - GDCD

Cơ cấu tổ Sử - Địa - GDCD

Đăng lúc: 19-10-2014 06:02:16 PM | Đã xem: 1104 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức , Tổ chuyên môn , Tổ sử - địa - GDCD

Cơ cấu tổ toán

Cơ cấu tổ toán

Đăng lúc: 19-09-2014 12:06:51 PM | Đã xem: 1085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức , Tổ chuyên môn , Tổ toán
 

Liên Kết Website

Văn bản mới

- Công văn xét tặng nhà giáo ND, nhà giáo UT tải tại đây 
-  Điều lệ Hội thi thí nghiệm thực hành lớp 11 dành cho học sinh THPT lần thứ I năm học 2016-2017  tải tại đây 
- Thanh tra hành chính trường THPT Mường Ảng tải tại đây 
- Hướng dẫn thi HSG cấp cơ sở năm học tải tại đây 
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017 tải tại đây 
-  Văn bản Số 4509 BGDDT-GDTrH về việc giao
hiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017 

tải tại đây 
- Điều lệ Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2016. tải tại đây 
- Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn và Dạy học  theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017 tải tại đây 
- Tham gia Cuộc thi viết bài thuyết minh giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016 tải tại đây